Změňte místo, kde žijete.
Získejte grant až 100 000 Kč

Jsme si jisti, že právě vy víte nejlépe, co se v místě, kde působí Spořitelna, nebo v místě, kde žijete a trávíte svůj volný čas, dá zlepšit. Někde třeba chybí stromy, které by ochladily náves, jinde chátrá amfiteátr, ve kterém se dříve pořádaly místní akce. Jinde by zase pomohlo nové posezení s grilem v zahradě dobrovolných hasičů, kteří v obci pořádají většinu sousedských aktivit. Pokud máte chuť podobným věcem osobně pomoci, zažádejte si o finanční i odbornou podporu. V grantovém programu máte šanci získat až 100 000 Kč na realizaci projektů, které dávají smysl, podpoří sousedskou spolupráci a v ideálním případě budou lidem k užitku i v dalších letech. 

 • Grantovou výzvu vyhlašujeme 17. listopadu 2019
 • Žádosti přijímáme průběžně (a do vyčerpání rozpočtu)
 • Ve svém týmu budete vždy potřebovat aktivního zaměstnance Spořitelny
 • Realizovat úspěšné nápady můžete od dubna 2020

Jak podat projekt

Pokud si myslíte, že váš záměr splňuje podmínky grantového programu, poohlédněte se po kolezích, kamarádech, příbuzných nebo organizaci, kteří s vámi do projektu půjdou. Nezapomeňte na aktivně zapojeného zaměstnance Finanční skupiny České spořitelny. Vždy musíte být alespoň tři, nemusíte mít formální status, ale je potřeba, abyste si důvěřovali. Svůj záměr popište v tomto formuláři Nadace VIA, se kterou na programu spolupracujeme. 

Vyplněnou přihlášku, ve které nesmí chybět odhad rozpočtu projektu, posoudí ve dvou kolech komise složená z pracovníků České spořitelny, Nadace VIA, Nadace České spořitelny a externích expertů. 

Kdy se mohu přihlásit

Druhý ročník komunitního grantového programu Dokážeme víc spouštíme k 17. listopadu 2019. Od toho data můžete přihlašovat své nápady, které chcete realizovat od dubna 2020 do března 2021. Uzávěrka je průběžná, komise projekty hodnotí v rozmezí několika měsíců. Záměry přijímáme do vyčerpání rozpočtu. 
(Do června 2020 jsou zároveň realizovány úspěšné projekty z prvního ročníku.) 

Jaké projekty mohou přihlásit

Podporu mohou získat zejména projekty, díky nimž vzniknou např. místa k setkávání, komunitní centra a zahrady. Projekty, které opravují drobné památky, upravují zanedbaná místa, společné proměny parků, výsadba stromů, alejí apod. 
Můžete zažádat také o podporu projektů, které vedou k oživení ulic a náměstí (např. pouliční slavnosti, komentované procházky, pikniky). Nebo jde o dobrovolnicky pořádané nekomerční kulturní akce nebo sousedská setkávání a komunitní dílny. 

Podporujeme to, co přispívá ke zlepšení mezilidských vztahů v sousedských komunitách, posiluje jejich soběstačnost a zvyšuje kvalitu veřejného prostoru. 
Vítáme zapojení veřejnosti do rozhodovacích procesů a otevřenou věcnou diskusi o tématech veřejného zájmu v konkrétních lokálních kauzách.

Kritéria hodnocení 

Rozhodování o udělení grantu je dvoukolové. Za každý z šesti regionů České spořitelny nejprve ohodnotí projekty nominované k realizaci v daném regionu vždy dva zástupci regionu, regionlní externí expert, koordinátor grantového programu a konzultant Nadace VIA. Projekty, které postoupí do finále, posoudí vícečlenná komise složená ze zástupců České spořitelny, administrátora grantového programu Nadace VIA a externích odborníků. Komise se scházejí několikrát do roka - podle počtu přihlášených projektů a s ohledem na čerpání rozpočtu.

A) Základní parametry projektu

 • realizací projektu dojde ke zlepšení mezilidských vztahů v sousedské komunitě
 • projekt je určen pro různé cílové skupiny
 • projekt realizují lidé s vazbou na danou lokalitu
 • na projektu se v hlavní roli podílejí zaměstnanci FSČS 

B) Obsahová stránka projektu

 • v projektu je jasně popsáno, čeho a jakými prostředky chtějí realizátoři výsledku dosáhnout
 • z popisu projektu plyne jasná potřeba a zájem o projekt v místní komunitě
 • projekt, který bude mít hmatatelný výsledek trvalého charakteru
 • do projektu jsou zapojeni místní partneři (neziskový sektor, veřejná či místní správa, školy apod.)

C) Finanční stránka projektu

 • rozpočet projektu odpovídá popisu aktivit
 • rozpočet projektu je realistický, přiměřený a hospodárný

D) Celkový dojem

 • projekt dává jasný smysl, navzdory případným dílčím nedostatkům žádosti

Časté dotazy a odpovědi

Skupiny minimálně tří lidí, kteří si navzájem důvěřují. Buď ve spojení s partou lidí, se kterou dokáží změnit místo, kde žijete, nebo ve spojení s neziskovou místní organizací. V širším týmu lidí, se kterými projekt budete realizovat, vždy musí být aktivně zastoupen zaměstnanec Finanční skupiny České spořitelny.

Vítáme aktivní zaměstnance a dohoda o pracovní činnosti je dostačující. Věříme, že k sobě strhnete i další kolegy. Rodiče na rodičovské dovolené jsou samozřejmě našimi zaměstnanci, zapojit se tedy mohou rozhodně také.

Stačí, pokud k sobě najdete další dva fanoušky (kolegy, přátele, sousedy, příbuzné...), s nimiž projekt dokážete realizovat. Jedním z aktivně zapojených musí být zaměstnanec Finanční skupiny České spořitelny. Nemusíte mít žádnou právní subjektivitu, ale musíte si věřit. Formality a proplacení potřebných nákladů nechte na nás.
Pokud pro svůj záměr získáte další partnery, třeba místní správu, školu, místní podnikatele, neziskové organizace, jen lépe. Pro úspěch grantu to není podmínkou, ale vítanou možností. Takové spojení skýtá naději, že se vám záměr podaří realizovat velmi dobře a nezůstane pouze u jednorázové akce. Navíc máte šanci spojit své rozpočty a zlepšit místo, kde žijete opravdu ve velkém. 

Projděte si kapitolu podpořené projekty.

Záměr, který byste rádi realizovali, stručně popište v tomto dotazníku Nadace VIA, se kterou na programu spolupracujeme. Vždy se vám ozveme zpátky, abychom společně probrali detaily. Díky odborné konzultaci tak budete moci vyplnit přihlášku, kterou od nás po konzultaci dostanete. (Uzávěrka přihlášek je průběžná, od 17. listopadu 2019.)

V přihlášce podrobněji rozvedete svůj záměr, vysvětlíte, kdo bude projekt realizovat, jakou roli v něm má zaměstnanec České spořitelny, komu projektem chcete pomoci, jaký odhadujete harmonogram a rozpočet aktivit. Jak je co nejlépe vyplnit, vám během úvodních konzultací poradíme. 

Základní podmínkou komunitního grantového programu "Dokážeme víc" je aktivní zapojení zaměstnanců České spořitelny. Pokud takového ve svém týmu nemáte, využijte příbuzný program Živá komunita Nadace VIA

Podporu mohou získat zejména projekty, díky kterým vzniknou např. místa k setkávání, komunitní centra a zahrady. Projekty, které opravují drobné památky, upravují zanedbaná místa, společné proměny parků, výsadba stromů, alejí... 
Můžete zažádat také o podporu projektů, které vedou k oživení ulic a náměstí (např. pouliční slavnosti, komentované procházky, pikniky). Nebo jde o dobrovolnicky pořádané nekomerční kulturní akce nebo sousedská setkávání a komunitní dílny. 

Vy i váš projekt může být podpořen opakovaně, ale z přihlášky musí být zřejmý rozvoj váš i vašich aktivit. Cílem programu je naučit samostatnosti a nezávislosti na finanční podpoře zvenčí. Nepodpoříme tedy někoho žádajícího znovu o grant bez viditelných výsledků předchozího projektu.

Ne, žádejte o částku, která podle vašeho kvalifikovaného odhadu pokryje potřebné náklady projektu. Sto tisíc je nejvyšší možná částka, o kterou se můžete ucházet. 

Grantová výzva je průběžná. Předpokládáme zhruba tři vyhlášení vítězů během dvanácti měsíců První projekty, které se do výzvy přihlásí, mohou v případě podpory počítat s realizací od dubna 2020. 

Kdykoli během dvanácti kalendářních měsíců od vyhlášení výsledků. (Tzn. pro projekty schválené v dubnu 2020 platí realizace do dubna 2021.) 

Podpoříme vás finančně, nabídneme vám odborné semináře, konzultace a možnost setkat se s těmi, kdo řeší podobné věci jako vy. Odborníci z Nadace VIA nebo České spořitelny budou vašimi průvodci po celou dobu trvání vašeho projektu. Tzn., kdykoli se na organizační tým můžete s čímkoli obrátit.
Abyste pro podporu svého projektu získali ještě více fanoušků i dárců, pomůžeme vám se založením dárcovské výzvy na portále Darujme.cz. Příspěvky, které získá vždy prvních deset úspěšných projektů z každého kola hodnocení, navíc Nadace České spořitelny zdvojnásobí, a to do výše 20 000 Kč. 
Zaměstnanci České spořitelny k realizaci projektu mohou využít také až dva Dny jinak, tedy plně placené dny, které můžete věnovat práci pro dobré věci. 

Finance z grantu můžete použít na materiálové náklady spojené s projektem, dále na služby, které nejste schopni pokrýt vlastními silami. 

Grant nemůže vést ke zhodnocení soukromého majetku (např. rozsáhlé rekonstrukce a úpravy prostor v soukromém vlastnictví, které mohou generovat zisk z podnikání, pronájmu či prodeje).Neproplácíme ani alkohol, tabák a pohonné hmoty.

Pokud se jedná o úpravy prostor za účelem sousedských aktivit, prostory či pozemky musí být v majetku obce (žadatel musí doložit dohodu o dlouhodobém pronájmu) nebo žádající neziskové organizace. Nepodporujeme zhodnocení soukromého majetku (např. rozsáhlé rekonstrukce a úpravy prostor v soukromém vlastnictví, které mohou generovat zisk z podnikání, pronájmu či prodeje).

Ne. Myslete vždy na to, aby projekt byl využitelný pro veřejnost. 

Rozhodování je dvoukolové. 
Za každý z šesti regionů České spořitelny (de facto území NUTS II) nejprve ohodnotí projekty nominované k realizaci v daném regionu vždy dva zástupci regionu, místní expert, koordinátor grantového programu a konzultant Nadace VIA. 
Projekty, které postoupí do finále, posoudí vícečlenná komise složená ze zástupců České spořitelny, Nadace České spořitrelny, administrátora grantového programu Nadace VIA a externích odborníků. 

Využijte náš formulář a napište nám svůj dotaz. Nezapomeňte uvést i své telefonní číslo, ozveme se zpět. 

Nenašli jste odpovědi na své otázky? 

Neváhejte se nás na cokoli k programu Dokážeme víc zeptat.
Budeme rádi, pokud se s námi podělíte o své postřehy i nápady. 

Nechte se inspirovat

© Česká spořitelna, a. s. Všechna práva vyhrazena. 

Podmínky užívání | Ochrana osobních údajů | Webmaster