Spojte se se sousedy a vytvořte místo k setkávání ve vaší obci!

V roce 2023 jsme v programu přidali možnost požádat si až o půl milionu korun. Přišlo nám 39 přihlášek, mnohé z nich velmi kvalitní. V prvním kole vybrala komise 10 finalistů, ty jsme navštívili. Chtěli jsme zažít, jak spolu komunikují lidé, kteří stojí za přihláškou. Zajímalo nás, jak v reálu vypadá místo, které finalisté chtějí přetvořit ve společný prostor. V místo setkávání. Proto jsme navštívili deset finalistů. 

 

Cílem dvouletého programu je, aby obec, spolky, aktivní jedinci a podnikatelské subjekty společně zapojili maximální počet místních obyvatel do proměny konkrétního veřejného prostoru. Tento prostor bude do budoucna sloužit jako neutrální půda pro setkávání nejširšího spektra obyvatel daného místa i spolků a skupin, které v místě působí.  

Kdo získal podporu a pracuje na vytvoření místa k setkávání? 

Příští skoro dva roky budeme sledovat, jak se bude dařit tvorba místa pro setkávání v Boskovicích, Dašicích, Jablůnce, Starém Městě, Trboušanech a Vřesině. Moc se na ně spolu s Nadací Via těšíme.

Zvolili si cestu, která není jednoduchá. Zastupitelé obcí mohli spolu s architektem vymyslet, co v obci udělají a obejít se bez našeho programu. Sáhli však po šanci udělat to jinak – nechat se inspirovat, nechat si poradit, učit se naslouchat veřejnosti a naučit se veřejnost do rozhodování i společné tvorby zapojit.  

Dalších 18 projektů získalo nabídku na grant Dokážeme víc ve výši 100 tis. Kč. Většina přijala a najdete je v přehledu podpořených projektů na rok 2023.

Nechte se inspirovat

Harmonogram

 • 13. března 2023 - uzávěrka pro podání přihlášek 
 • začátek dubna 2023 - oznámení výsledků 1. kola hodnotící komise
 • 11. - 21. dubna 2023 - návštěva finalistů hodnotící komisí
 • začátek května 2023 - oznámení vybraných projektů 
 • 17. - 18. června 2023 - první dvoudenní seminář na téma zapojování veřejnosti (na seminářích požadujeme účast 4 členů týmu nebo komunity)
 • květen až září 2023 - cesty za inspirací, situační analýza
 • září 2023 - první setkání s veřejností v obci
 • 14.-15. října 2023 druhý douvdenní seminář na téma fundraising
 • listopad 2023 až leden 2024 - druhé setkání s veřejností v obci
 • 27. ledna 2024 - jednodenní seminář na téma brigády a zeleň (možno řešit individuálními konzultacemi)
 • únor až říjen 2024 - práce na veřejném prostoru, brigády 
 • říjen 2024 - závěrečné setkání týmů 
 • podzim 2024 - slavnostní otevření

Časté dotazy a odpovědi

Nechte se inspirovat