Komunitní grantový program
Dokážeme víc

Spořitelny vždy hrály důležitou a partnerskou roli tam, kde působily. Díky nim vznikaly už před téměř dvěma sty lety vodovody, domovy pro seniory, školy nebo domy umění. Tuto sousedskou roli Spořitelny bychom rádi více podpořili, a to s vaší pomocí. Protože jen společně jsme #silnější a Dokážeme víc. 

Proč jsme v roce 2019 program spustili?

Zvažovali jsme, jakým způsobem se jako Česká spořitelna přihlásíme ke 30. výročí nejen Sametové revoluce, ale k pádu celé tzv. Železné opony. Nechtěli jsme "jen" podpořit jednorázovou akci, byť by byla důstojnou připomínkou důležitého výročí. Rozhodli jsme se proto od toho roku vyhlašovat pravidelný grantový program, díky kterému můžeme na více místech České republiky pomáhat ke vzniku dobrých projektů. 

Podněcovat občany k aktivnímu přístupu k místu, kde žijí, napomáhat k sousedskému soužití a kontinuálně přispívat i těmito konkrétními kroky k prosperitě naší země a k posílení sociálního kapitálu.

Na programu spolupracujeme s Nadací VIA.

Úspěšní žadatelé mohou pro svůj projekt získat další financování, a to díky dárcovské platformě Darujme.cz. Naše Nadace České spořitelny je připravena zdvojnásobit dárcovské výzvy ze třetího ročníku Dokážeme víc v celkové výši až 500 tis. Kč, a to až 30 projektům.

Časté dotazy a odpovědi

Skupiny minimálně tří lidí, kteří si navzájem důvěřují. Buď ve spojení s partou lidí, se kterou dokáží změnit místo, kde žijete, nebo ve spojení s neziskovou místní organizací. V širším týmu lidí, se kterými projekt budete realizovat, vždy musí být aktivně zastoupen zaměstnanec Finanční skupiny České spořitelny.

To záleží domluvě realizačního týmu. Může být hlavním koordinátorem a tahounem, stejně jako se může zapojit třeba jen do jedné brigády, pomoci se některou ze sousedských akcí (připravit občerstvení, nafotit akci).

Vítáme aktivní zaměstnance a dohoda o pracovní činnosti je dostačující. Věříme, že k sobě strhnete i další kolegy. Rodiče na rodičovské dovolené jsou samozřejmě našimi zaměstnanci, zapojit se tedy mohou rozhodně také.

Stačí, pokud k sobě najdete další dva fanoušky (kolegy, přátele, sousedy, příbuzné...), s nimiž projekt dokážete realizovat. Jedním z aktivně zapojených musí být zaměstnanec Finanční skupiny České spořitelny. Nemusíte mít žádnou právní subjektivitu, ale musíte si věřit. Formality a proplacení potřebných nákladů nechte na nás.
Pokud pro svůj záměr získáte další partnery, třeba místní správu, školu, místní podnikatele, neziskové organizace, jen lépe. Pro úspěch grantu to není podmínkou, ale vítanou možností. Takové spojení skýtá naději, že se vám záměr podaří realizovat velmi dobře a nezůstane pouze u jednorázové akce. Navíc máte šanci spojit své rozpočty a zlepšit místo, kde žijete opravdu ve velkém. 

Projděte si kapitolu podpořené projekty.

Záměr, který byste rádi realizovali, stručně popište v tomto dotazníku Nadace VIA, se kterou na programu spolupracujeme. Vždy se vám ozveme zpátky, abychom společně probrali detaily. Díky odborné konzultaci tak budete moci vyplnit přihlášku, kterou od nás po konzultaci dostanete. (Uzávěrka přihlášek je průběžná, od 17. listopadu 2019.)

V přihlášce podrobněji rozvedete svůj záměr, vysvětlíte, kdo bude projekt realizovat, jakou roli v něm má zaměstnanec České spořitelny, komu projektem chcete pomoci, jaký odhadujete harmonogram a rozpočet aktivit. Jak je co nejlépe vyplnit, vám během úvodních konzultací poradíme. 

Základní podmínkou komunitního grantového programu "Dokážeme víc" je aktivní zapojení zaměstnanců České spořitelny. Pokud takového ve svém týmu nemáte, využijte příbuzný program Živá komunita Nadace VIA

Podporu mohou získat zejména projekty, díky kterým vzniknou např. místa k setkávání, komunitní centra a zahrady. Projekty, které opravují drobné památky, upravují zanedbaná místa, společné proměny parků, výsadba stromů, alejí... 
Můžete zažádat také o podporu projektů, které vedou k oživení ulic a náměstí (např. pouliční slavnosti, komentované procházky, pikniky). Nebo jde o dobrovolnicky pořádané nekomerční kulturní akce nebo sousedská setkávání a komunitní dílny. 

Vy i váš projekt může být podpořen opakovaně, ale z přihlášky musí být zřejmý rozvoj váš i vašich aktivit. Cílem programu je naučit samostatnosti a nezávislosti na finanční podpoře zvenčí. Nepodpoříme tedy někoho žádajícího znovu o grant bez viditelných výsledků předchozího projektu.

Přihlášku do programu můžete podávat opakovaně, vždy však až v momentě, kdy máte uzavřený předchozí grant, jež administruje Nadace VIA. Pokud vás ale hodnotící komise z nějakých důvodů nepodpořila, těžko vás se stejnou přihláškou podpoří příště. Když na doporučení komise přihlášku přepracujete, je opětovné podání na místě.

Ne, žádejte o částku, která podle vašeho kvalifikovaného odhadu pokryje potřebné náklady projektu. Sto tisíc je nejvyšší možná částka, o kterou se můžete ucházet. 

Grantová výzva je průběžná. Předpokládáme zhruba tři vyhlášení vítězů během dvanácti měsíců První projekty, které se do výzvy přihlásí, mohou v případě podpory počítat s realizací od dubna 2020. 

Kdykoli během dvanácti kalendářních měsíců od vyhlášení výsledků. (Tzn. pro projekty schválené v dubnu 2020 platí realizace do dubna 2021.) 

Podpoříme vás finančně, nabídneme vám odborné semináře, konzultace a možnost setkat se s těmi, kdo řeší podobné věci jako vy. Odborníci z Nadace VIA nebo České spořitelny budou vašimi průvodci po celou dobu trvání vašeho projektu. Tzn., kdykoli se na organizační tým můžete s čímkoli obrátit.
Abyste pro podporu svého projektu získali ještě více fanoušků i dárců, pomůžeme vám se založením dárcovské výzvy na portále Darujme.cz. Příspěvky, které získá vždy prvních deset úspěšných projektů z každého kola hodnocení, navíc Nadace České spořitelny zdvojnásobí, a to do výše 20 000 Kč. 
Zaměstnanci České spořitelny k realizaci projektu mohou využít také až dva Dny jinak, tedy plně placené dny, které můžete věnovat práci pro dobré věci. 

Finance z grantu můžete použít na materiálové náklady spojené s projektem, dále na služby, které nejste schopni pokrýt vlastními silami. 

Grant nemůže vést ke zhodnocení soukromého majetku (např. rozsáhlé rekonstrukce a úpravy prostor v soukromém vlastnictví, které mohou generovat zisk z podnikání, pronájmu či prodeje).Neproplácíme ani alkohol, tabák a pohonné hmoty.

Pokud se jedná o úpravy prostor za účelem sousedských aktivit, prostory či pozemky musí být v majetku obce (žadatel musí doložit dohodu o dlouhodobém pronájmu) nebo žádající neziskové organizace. Nepodporujeme zhodnocení soukromého majetku (např. rozsáhlé rekonstrukce a úpravy prostor v soukromém vlastnictví, které mohou generovat zisk z podnikání, pronájmu či prodeje).

Ne. Myslete vždy na to, aby projekt byl využitelný pro veřejnost. 

Rozhodování je dvoukolové. 
Za každý z šesti regionů České spořitelny (de facto území NUTS II) nejprve ohodnotí projekty nominované k realizaci v daném regionu vždy dva zástupci regionu, místní expert, koordinátor grantového programu a konzultant Nadace VIA. 
Projekty, které postoupí do finále, posoudí vícečlenná komise složená ze zástupců České spořitelny, Nadace České spořitrelny, administrátora grantového programu Nadace VIA a externích odborníků. 

Využijte náš formulář a napište nám svůj dotaz. Nezapomeňte uvést i své telefonní číslo, ozveme se zpět. 

Nenašli jste odpovědi na své otázky? 

Neváhejte se nás na cokoli k programu Dokážeme víc zeptat.
Budeme rádi, pokud se s námi podělíte o své postřehy i nápady. 

Nechte se inspirovat

© Česká spořitelna, a. s. Všechna práva vyhrazena. 

Podmínky užívání | Ochrana osobních údajů | Webmaster